Błędne wartości pól przy UNION w mysql

Posted In: Bez kategorii

Gdy w mysqlu używasz union w zapytaniu, pamiętaj, by pola we wszystkich selectach były w tej samej kolejności nawet, gdy używasz AS.

SELECT 1 AS foo, 2 AS bar UNION SELECT 3 AS bar, 4 AS foo

Drugie „foo” będzie miało wartość 3, a nie, jak można by oczekiwać, 4.

55[1]