Drodzy programiści z YouTube!

Posted In: Bez kategorii

Ok, więc youtube oznajmił tutaj, że jeden z filmów znajdujących się w serwisie osiągnął maksymalną liczbę obejrzeń, którą jego twórcy przewidzieli, czyli największą przyjmowaną wartość 32-bitowej liczby całkowitej: 2 147 483 647.

59[1]

Zastanawiające, że programiści z YouTube z jakiegoś powodu założyli, że liczba obejrzeń filmu może przyjmować wartość ujemną, gdyby użyć integera dodatniego (unsigned), wtedy ich 32-bitowe pole mogłoby przyjmować wartości do 4 294 967 295, bez konieczności modyfikowania bazy i zamiany typu pola zawierającego ilość obejrzeń na 64-bitowy integer. Przynajmniej na razie.

Zauważmy też, że w opublikowanym przez YouTube poście mowa jest o 64-bitowym integerze który NADAL może przyjmować wartości ujemne (maksymalnie 9 223 372 036 854 775 808 zamiast 18 446 744 073 709 551 615).