ifnull

Posted In: Bez kategorii
select ifnull(`kolumna`,0) as foo // zwróci foo = 0 (zero), gdy wartosc kolumny wynosi null.

nareszcie możesz bez problemu select (ifnull(max(`kolumna`),0)+1) as foo wcześniej otrzymałbyś foo = null, bo null + 1 = null.