Notice: Undefined variable

Posted In: Bez kategorii

W PHP korzystaj z if($zmienna) {} TYLKO gdy masz pewność, że $zmienna została wcześniej zdefiniowana.

Na niektórych serwerach (ustawienie Apache a przykład: error_reporting: E_ALL) interpreter wywali Notice: Undefined variable.

Gdy nie masz pewności, czy $zmienna jest zdefiniowana a sprawdzasz ją pod kątem TRUE / FALSE, użyj if(!empty($zmienna)) {}. Pamiętaj, że jeśli $zmienna == 0 to $zmienna jest empty(), więc nie sprawdzaj tym sposobem, czy zmienna została zdefiniowana. Użyj do tego if(isset($zmienna)) {}.