Porównywanie stringów w Javie

Posted In: Bez kategorii

Pierwszą rzeczą, której należy się oduczyć, ucząc się programowania na platformę Android, to porównywanie ciągów znaków za pomocą ==. Na przykład:

String test = "foo"; 
return test.substring(0,1) == "f";

– zwróci false.

return test.substring(0,1).equals("f");

zwróci natomiast true.
Tak, Panie i Panowie, porównujemy ciągi znaków w Javie.